Turbeskrivelser
Kjekt å vite

Generell info

Under følger en enkel beskrivelse av turene jeg tilbyr. Jeg har valgt å kategorisere turene i en vanskelighetsgrad fra 1-5.

1: Enkel fjelltur uten kryssing av bre eller luftige/bratte/utsatte partier. 5-6 timer.

2: Enkel fjelltur men med ett eller to punkter som er luftige. For eksempel besseggen. 6-8 timer

3: Litt mer krevende fjelltur som innebærer kryssing av bre og har flere luftige/bratte/utsatte partier. For eksempel Uranostinden eller Østre Torfinnstinden. 6-10 timer.

4: Krevende fjelltur som innbærer kryssing av bre og/eller flere luftige/bratte/utsatte punkter som krever tausikring. 8-12 timer. For eksempel Falketind eller Torfinnstraversen

5: Svært krevende fjelltur som innbærer kryssing av bre og/eller fjellklatring i luftige/bratte/utsatte partier. 10-15 timer. For eksempel Store Skagastølstind eller Nordveggen av Romsdalshorn.

 

Hvis du lurer på hva du bør ha med at utstyr, klipp på "utstyr" fanen!Turbeskrivelser

Østre Torfinnstinden (2119 moh). 

1200 kr pr pers (min 4, maks 6 pr fører).

Vanskelighetsgrad: 3 

Båt-transport med Bitihorn inn til Torfinnsbu. Herfra jevn stigning opp til rensesystem som fører til topps. Noen luftige klyvepunkter og en fantastisk utsikt over Bygdin. Samme veg ned. 5-7 timer

  • (Transport og eventuell overnatting må deltageren selv stå for)

Torfinnstraversen (Østre, Midtre og Vestre):

2200 pr pers (min 2, maks 3 pr fører).

Vanskelighetsgrad: 4

Samme vei opp til Østre Torfinnstinden. Herfra rappell ned i skaret mellom østre og midtre. Småklyving opp til midtre. Nå 3 spennende rappeller for å komme ned i skaret mellom midtre og vestre. Luftig klyving før vi tilslutt når Vestre Torfinnstind. Retur via rennestystem sørover, eller evt en lengre "sving" ned i Langedalen. Totalt 8-10 timer.

  • (Transport og eventuell overnatting må deltageren selv stå for)

Uranostinden (2157 moh)

via normalvegen: 

Vanskelighetsgrad: 3

Pris 1000 kr pr pers (min 4, maks 10 pr fører).

 Start i Koldedalen hvor vi følger sti til Uradalsvatnet. Herfra litt stigning opp til brefronten. På med breutstyr for så å gå over breen helt opp til om lag 1900 moh. Siste stykke til toppen går i steinur eller snø. Varden ligger ca 40 meter ut på eggen. De siste meterene er spennende og luftige. Retur samme vei.

Uranostinden (2157 moh) 

via sørryggen

Vanskelighetsgrad: 4

2000 kr pr pers (min 2, maks 3 pr fører).

Dette er en av kremturene for de som ønsker en litt mer luftig og krevende tur. Samme start som for normalvegen. Før breen dreier vi litt vest og følger ryggen enklet et stykke opp mot Sørtoppen (2048 moh). Vi møter på et par utsatte punkt før toppvarden. Fra sørtoppen følger vi ryggen enklet et stykke, men etter hvert som vi nærmer oss Uranostinden blir terrenget mer og mer utsatt. Spennende klyving i til tider svært luftige omgivelser tar oss tilslutt opp til Uranostiden. Dersom tiden og beina tillater det, er det mulig å bestige Slingsbytinden i tillegg. Vi følger breen ned igjen.

Falketind (2068 moh) 

via Pioneeruta 

Vanskelighetsgrad: 4

Pris 1600 kr pr pers (min 3, maks 4 pr fører)

En historisk og effektiv rute til en spennende topp. Start i Koldedalen hvor vi følger veien til endes. Herfra stigning opp til Falkebreen. Breutstyr taes på og vi beveger oss mot den bratte østveggen. På avstand ser veien svært bratt og krevende ut, men etter hvert som vi nærmer oss fast fjell blir det enkleste veivalget tydelig. Grad 2/2+ i om lag 200 høydemeter før vi tar av oss tauet på toppryggen. Herfra bratt steinur pyntet med litt klyving før vi når toppen av Falketind. Samme vei ned.

Falkeind (2068 moh)+ Stølsnostinden (2074 moh)

Pris 1900 (min 2 maks 4 pr fører).

Vanskelighetsgrad: 4

En av kremturene i området!
Vi går samme rute som til Falketind. I stedet for å returnere ned Pioneerruta, fortsetter vi nordover langs ryggen til Midre Stølsnostind (2002 moh). Herfra spennende og til tider utsatt terreng ned til bandet mellom midre og Store Stølsnostiden. Fra bandet og opp går vi i flott men bratt terreng til topps. Her venter en flott utsikt over Hurrungane. Retur via bandet og ned breen nordover, for så å vandre tilbake mot Falkebreen og ned igjen til Koldedalen.